Länkar - Myndigheter

MENY

MYNDIGHETER

LÄNKAR

SPSM

De arbetar för att både barn och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få nå målen i sin utbildning

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Arbetar för lika rättigheter och möjligheter

SKOLINSPEKTIONEN

Granskar och har tillsynsansvar för bland annat förskolor, skolor, fritidshem med flera

SKOLVERKET

Arbetar att kolla, utvärdera samt stödja kommuners arbete inom t.ex. skolan etc.

BARNOMBUDSMANNEN

Står för en övergripande bevakning barn och ungdomsfrågor utifrån barnkonventionen och svensk lagstiftning

Tänk på att här tipsar vi bara om ett axplock av olika privata företag, sjukhus med flera där ni kan göra en utredning kring dyskalkyli. Tänk på att priser/bidrag/hjälp till utredning kan skilja sig åt varpå i landet man bor.

 

Här kan du läsa mer om vårdgarantin som gäller att du har rättighet att byta till ett annat landsting.

Läs mer här

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här

KONTAKTA OSS

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade