Artiklar 1997

ARTIKLAR 1997

Dyskalkyli: Svårighet med matte ett dolt problem. Intervju med Björn Adler, psykolog. Läs här

- DN 29 augusti

Svårigheter med matematiken: Okänt sifferproblem. Varför är detta så ouppmärksammat? Läs här

- DN 3 januari

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade