Artiklar 2012

ARTIKLAR 2012

"Räkna med svårigheter"

Frida Norrby anser dyskalkyli borde ingå i lärarutbildningen. Läs här

- Lärarnas Nyheter 3 november

"Kan jämföras med dyslexi"

Ulf Träff, docent i psykologi uttalar sig ang. dyskalkyli. Läs här

- Lärarnas Nyheter 3 november

Skolorna saknar kunskap om dyskalkyli. Karlstads skolor behöver bli bättre. Läs här

- Sveriges Radio 29 juni

De struntar i barn med räknesvårigheter. Nu har det gjorts en kartläggning. Läs här

- Nyheter24 15 mars

Dyskalkyliker lider i tysthet trots att matematik lyfts som ett av dem viktigaste ämnena. Läs här

- Sveriges Radio 20 januari

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade