Forskning

MENY

UPPSATSER

Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia: A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles.

 

Författare: Kenny Skagerlund, Linköpings Universitet

Datum: 11 mars 2016

Tre rapporter på en och samma sida. Alla dessa är på engelska.

 

Författare: Rickard Östergren, Linköpings Universitet

Datum: 2013

En kvalitativ intervjustudie där dem intervjuat föräldrar till barn med myskalkyli.

 

Typ: Magisteruppsats

Författare: Ellinor Lindqvist och Ylva Jonsson, Uppsala Universitet

Datum: 2014

 

Tack till Logopedbyrån Hill

Dyskalkyli ur olika perspektiv: En litteraturstudie om dyskalkyli

"Syftet med denna studie har varit att, utifrån aktuell forskning, undersöka vilka olika sätt att beskriva dyskalkyli som återfinns i forskningslitteraturen" - Författare

 

Typ: Examensarbete

Författare: Kristine Saurwein, Högskolan Dalarna

Datum: 2017

Dyskalkyli hos elever: Kännetecken, orsaker och arbetssätt.

 

Typ: Examensarbete

Författare: Stephanie Bygghammar och Lisa Blomberg, Linköpings Universitet

Datum: 10 april 2014

Ibland blir 1+1 inte 2.

Undersökning om vad lärare i årskurs 4-6 har för hjälpmedel och resurser gällande dyskalkyli.

 

Typ: Examensarbete

Författare: Frida Zetterstrand, Kristianstad Högskola

Datum: 2011

"Dyskalkyli - vad är det och hur går en utredning till?"

Denna uppsats är enligt författaren själv uppbyggd bland annat på intervjuer med 3 logopeder samt studier av litteratur, forskning, intervju med specialpedagog med mera.

 

Typ: Examensarbete

Författare: Joel Höglund, Uppsala Universitet

Datum: 2017

Dyskalkyli och matematiksvårigheter: Innebörd, arbetsformer och medvetenhet

"Vilken uppfattning har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” samt ”hur kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter?" - Författare

 

Typ: Examensarbete

Författare: Matilda Liljestrand, Högskolan i Gävle

Datum: 2017

Dyskalkyli, hur vedertaget är begreppet i svenska skolor?

 

Typ: Examenarbete

Författare: Jesper Risberg och Jonas Stens, Umeå Universitet

Datum: 2013

Dyskalkyli i vardagen.

En kvalitativ intervjustudie där dem intervjuat vuxna med dyskalkyli och hur det påverkar deras vardag.

 

Typ: Examensarbete

Författare: Hanna Mared och Jenny Vainionpää, Uppsala Universitet

Datum: 2010

 

Tack till Logopedbyrån Hill

"Vad är dyskalkyli - verksamma pedagogers uppfattningar"

Arbetet är enligt författarna uppbyggd på kvalitativa forskningsintervjuer med fyra matematiklärare och två specialpedagoger.

 

Typ: Examensarbete

Författare: Jaqueline Andersson och Johanna Hällje Persson, Malmö Högskola

Datum: 2017

Här kan du se och läsa det senaste inom forskningens värld. Denna sida uppdateras kontinuerligt då vi hittar eller får tips om nyheter.

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade