Vården 2014

VÅRDEN 2014

7/9:

 

Karolinka Institutet: Kvalitetsregister införs, överskridande verksamheter. (29/8 2014)

 

 

Det införs ett register inom vården för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kallad NEUROPSYK, detta register ska säkra en bra vård för personer med dessa olika speciella behov inom NPF. Detta register kommer att var övergripande igenom olika vårddistanser och det kommer att "följa med" patienten vid olika kontakter inom vården.

 

Tidigare har det funnits liknande, dock var dessa uppdelade och följde inte patienten genom hela livet. Nu ska alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vara inom ett och samma register.

 

Man kan dock välja att inte vara med i detta register om så önskas.

 

Läs mer om detta här

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här...

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade