Vården 2015

VÅRDEN 2015

1/10:

 

Stockholms Läns Landsting.

 

Nu har den fokusrapport som vi nämnde 2014 äntligen kommit och går att läsa i sin helhet (60 sidor) på denna länk här nedanför. Går även att beställa hem i pappersformat.

 

Läs rapporten

__________________

 

8/1:

 

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting:

 

Ny patientlag ger bland annat mer valfrihet till patienter. (1/1 2015)

 

Det har tillkommit en ny lag som berör alla patienter inom den öppna och specialistvården. Syftet med lagen är bland annat att göra vården säkrare och mer tillgänglig för människor, var de än bor.

 

Och där kom den stora punkten som vi vill lägga fokus på, väldigt många kämpar för att få till en utredning kring dyskalkyli. Tyvärr i många delar av Sverige så bekostas inte en utredning av kommunen utan dessa som berörs av detta får helt själva stå för hela kostnaden! Och detta kan vara väldigt dyrt och kosta x antal tusenlappar.

 

I och med den nya patientlagen hoppas vi att detta ska underlättas att söka vård inom annan kommun eller landsting i Sverige.

 

"Den nya lagen innebär bland annat följande:

 

* Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

 

* Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.

 

* Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.

 

* Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet." - Källa: SKL

 

Infodyskalkyli tror och hoppas att detta kommer att ske så snart som möjligt, och att det blir väl genomfört för och av alla vårdinsatser.

 

Uppdateras kontinuerligt vid inkommande information...

 

Läs mer om detta här

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här...

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade