Utbildning

DYSKALKYLI OCH NEUROPSYKIATRI

DYSKALKYLI

 

Dyskalkyli betyder att man har specifika räknesvårigheter och att detta inte beror på nedsatt begåvning och/eller bristande skolgång.

20-25% får/har diverse problem med matematiken och ca 5% beräknas ha stora räknesvårigheter. Av dessa som har dyskalkyli/specifika räknesvårigheter är troligen betydligt mindre.

 

"Ca var femte person som har dyskalkyli har även dyslexi" - 1177

 

Kännetecken

 

Vissa tecken på att man kan misstänka dyskalkyli är bland annat vissa av punkterna genom denna lista:

 

  • Räknar generellt långsamt
  • Svårt med tidsuppfattning
  • Kan ej minnas/svårighet med att minnas siffror/tal
  • Koncentrationssvårigheter
  • Svårigheter med att organisera
  • Knepigt att lära sig/förstå tidtabeller
  • Dåligt lokalsinne/svårt att läsa kartor
  • Det visar sig i ett tidigt stadie hos individen
  • Räknar på fingrarna/stora problem med de fyra räknesätten

 

Matematik

 

Många personer känner en oro/obehag inför matematiklektionerna eller liknande, dock är det inte alls klart att detta beror på dyskalkyli. Många kan ha svårt för matematik av enbart för lite träning inom matematik, för lite hjälp ifrån skolan etc. Kan finnas många olika faktorer.

Dock om man misstänker att det kan finnas dyskalkyli som grund, kontakta vårdcentralen, sjukhus etc för att kolla upp möjligheten till remiss för utredning.

 

Utredning

 

Då undertecknad fick igenom sin utredning så fick det kämpas ett tag för att få en remiss till sjukhuset från den allmänna vårdcentralen i Stockholm.

 

Under fortsatt uppdatering...

(23/11)

UTBILDNING 2017

 

Nationell nätverkskonferens för logopeder som utreder dyskalkyli.

 

"I höst anordnar Talkliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm en nationell konferens i första hand riktad till logopeder som utreder dyskalkyli. I mån av plats är även logopeder som utreder dyslexi välkomna att delta. Syftet med konferensen är att belysa det aktuella forskningsläget och den evidens som finns runt diagnosen dyskalkyli, samt att diskutera utredningsmodell och Standard set." - Danderyds Sjukhus

 

Anordnare: Talkliniken, Danderyds Sjukhus

Datum: Torsdag 21 september kl 13.00-17.00

Fredag 22 september kl 08.30-15.00

Plats: Danderyds sjukhus. Hus 18, plan 5

Målgrupp: Logopeder

Platser: Ingen uppgift

Pris: 650kr (inkl. fika, tors. samt lunch och fika, fre)

Sista anmälningsdag: 1 september

 

Anmälan / mer info

 

_______________________________________

 

Matematiksvårigheter - Dyskalkyli, en pedagogiskt utmaning

 

I höst anordnar Svenska Dyslexiföreningen i Göteborg en heldag med totalt 6 olika föreläsningar. Bland annat så föreläser Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen samt även Jonas Walfridsson som är logoped vid Talkliniken, Danderyds Sjukhus. Jonas medverkade även i SVT:s God Morgon Sverige i ett inslag om dyskalkyli 2016.

 

Anordnare: Svenska Dyslexiföreningen

Datum: Måndag 13 november kl 8:30 - 16.30

Plats: Burgården, Skånegatan 20, Göteborg

Målgrupp: Matematiklärare, klasslärare, speciallärare/specialpedagoger, lärarstudenter,

logopeder, elevhälsan, skolledare

Platser: Ingen uppgift

Pris: 1300 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 950 kr.

Heltidsstuderande vid universitet/högskola 500 kr.

Sista anmälningsdag: 15 oktober, därefter i mån av plats

 

Anmälan / mer info

Här kan ni läsa kring dyskalkyli byggd på fakta blandat med egna erfarenheter.

 

Här länkar vi även till olika evenemang, föreläsningar och tillfällen till utbildning (workshops).

KORTFATTTAT

 

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.

 

Läs mer här

KONTAKT

 

Administratör: David

 

E. admin@infodyskalkyli.se

A. www.infodyskalkyli.se

Copyright © Infodyskalkyli 2014 - 2017. Alla rättigheter reserverade