INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Välkommen!

Vi arbetar för att öka kunskapen kring dyskalkyli

Sidans syfte är att länka samman dig med all info kring matematiksvårigheter.

Förhoppningsvis hittar du här använbara länkar, olika material, forskning och mycket mer du kan ha användning utav.

Varför finns denna sida?

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här...

Lättläst

Här kan du läsa om sidan på lättare svenska.

Klicka på knappen:

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved