INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Länkar / Information

Här har ni användbara länkar vidare till andra sidor för er som vill läsa mer kring dyskalkyli

SKED

Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli. Stöd och info, under 2018 startas verksamhet för dyskalkyli.

LOGOPEDBYRÅN HILL (PDF)

Dyskalkyli - Utredning, handledning, utbildning. Är i PDF-format.

DANDERYDS SJUKHUS

Information kring räknesvårigheter.

SPSM

Här finns det info om specifika matematiksvårigheter och skillnaden till generella matematiksvårigheter.

DYSLEXIFÖRBUNDET

Sök på deras startsida för information om dyskalkyli.

1177

1177s information kring dyskalkyli och utredning, stöd, hjälpmedel med mera.

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved