INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Material / Appar

Här finner ni appar som kan vara användbara inom skolans värld och så även på fritiden.

DYSCALCULATOR

Miniräknare utvecklad för personer med dyskalkyli.


Pris: Gratis

NOMP

Räkna matematik på surfplatta istället för i bok.


Pris: Gratis

TIMSTOCK

Olika varianter. Räknar tydligt ned minuterna med färg.


Pris: Varierar

APPSTÖD

Flertalet appar som hjälpmedel, bland annat för tid och planering.


Pris: Varierar

MATHLEAKS

Hjälpmedel med förklarande lösningar till fler av matteböckerna.


Pris: Gratis, dock köp inuti app

MATH TAPPER

Engelsk app.Pris: gratis

SKOLAPPAR

Massa olika appar för lärdom inom matematik.


Pris: Varierar

SKOLDATATEKET

Lista med flertal olika appar man kan använda som stöd, Sthlm Stad.


Pris: Varierar

BABAKUS

Utveclad av Kognitivt Centrum.Pris: Ca 25 kr

MYSCRIPT CALCULATOR 2

Skriv ned talen med fingret och den ordnar det till digital text.


Pris: 33kr

SKOLAPPAR

Många olika appar för barn i behov av särskilt stöd. Flera kring matematik, struktur och planering.

Pris: Varierar

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved