INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Vad är matematiksvårigheter och dyskalkyli?

"Ca var femte person som har dyskalkyli har även dyslexi" - 1177


Dyskalkyli betyder att man har specifika räknesvårigheter och att detta inte beror på nedsatt begåvning och/eller bristande skolgång.


20-25% får/har diverse problem med matematiken och ca 5% beräknas ha stora räknesvårigheter. Av dessa som har dyskalkyli/specifika räknesvårigheter är troligen betydligt mindre.


MATEMATIK

Många personer känner en oro/obehag inför matematiklektionerna eller liknande, dock är det inte alls klart att detta beror på dyskalkyli. Många kan ha svårt för matematik av enbart för lite träning inom matematik, för lite hjälp ifrån skolan etc. Kan finnas många olika faktorer.


Dock om man misstänker att det kan finnas dyskalkyli som grund, kontakta vårdcentralen, sjukhus, elevhälsan etc för att kolla upp möjligheten till remiss för utredning.


FORSKNING

Dyskalkyli kan vara ärftligt, mycket tyder på detta, men kan även bero på andra orsaker, detta är inte utforskat tillräckligt för att man med säkerhet kan peka på vad det beror på. Generellt brukar man säga att forskningen kring dyskalkyli ligger ca 20 år efter forskningen kring dyslexi.

Vissa "delar upp" matematiksvårigheter i olika kategorier, vi förklarar dessa i stora drag här nedanför:


 • Akalkyli

Oförmåga att överhuvudtaget kunna räkna matematik, beror ofta på kopplad till någon typ av hjärnskada.


 • Allmänna matematiksvårigheter

Detta är då inte bara kopplat till specifikt matematik utan är generella inlärningsvårigheter kring flertal olika ämnen.


 • Pseudo-dyskalkyli

Personer som tror att dem har dyskalkyli men som enbart gränsas av känslomässiga hinder till matematiken. Detta kan kraftigt hindra utvecklingen i ämnet och borde tas upp med berörd person på skolan för att försöka komma "förbi" eventuella känslomässiga blockeringar.


UTREDNING

Då undertecknad fick igenom sin utredning så fick det kämpas ett tag för att få en remiss till sjukhuset från den allmänna vårdcentralen i Stockholm. Detta då jag var i vuxen ålder. För er med barn i skolan så kan det vara bra att ta kontakt med t.ex. skolhälsovården, psykolog eller liknande insats som då kan skicka vidare för utredning hos legitimerad logoped. Finns även privata aktörer som utför utredningar.


Läs mer kring utredning här


SKOLAN

Om ditt barn har svårigheter inom matematik och att detta är konstaterat/utrett att det beror på dyskalkyli så är det skolans skyldighet att anpassa undervisningen för detta med extra stöd, miniräknare, lathundar etc.


Under fortsatt uppdatering 2020.

Vissa tecken på att man kan misstänka dyskalkyli är bland annat vissa av punkterna genom denna lista:


 •     Räknar generellt långsamt
 •     Svårt med tidsuppfattning
 •     Kan ej minnas/svårighet med att minnas siffror/tal
 •     Koncentrationssvårigheter
 •     Svårigheter med att organisera
 •     Knepigt att lära sig/förstå tidtabeller
 •     Dåligt lokalsinne/svårt att läsa kartor
 •     Det visar sig i ett tidigt stadie hos individen
 •     Räknar på fingrarna/stora problem med de fyra räknesätten

Länkar till andra sidor med information


Danderyds Sjukhus

Dyslexiförbundet

Dyskalkyli.nu (pdf)

SPSM - Matematiksvårigheter

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved