INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Utredning kring dyskalkyli

Hur kan en utredning gå till?

UTREDNING


Det existerar inga "färdiga" test eller mallar för hur utredning kring dyskalkyli ska gå till, dock finns vissa riktlinjer. Detta gör att olika aktörer kan använda olika tester för detta.


Dock när undertecknad gick igenom utredning (2012) i vuxen ålder så undersökte de t.ex. talsystemet, olika tester för att testa förmågan kring klockan. De testade även språk/läsförståelse, var även en del som innehöll problemlösning, mängd och uppfattning kring antal.


Besökte läkaren vid två tillfällen och dessa tillfällen pågick i några timmar. När det konstaterats att undertecknad har dyskalkyli så meddelades detta av läkaren vid mitt andra besök.


Då jag var vuxen när utredningen genomfördes så  var frågan om vad det finns för hjälpmedel etc. ganska lönlös, svaret var ganska kort, ungefär "du kan använda kalkylatorn på telefonen". Sen meddelade de att man fick försöka hitta olika "strategier" för att klara vissa vardagliga saker.

Detta avslutade min utredning.


Det som iaf var skönt för mig med att göra en utredning i vuxen ålder var att få en förståelse kring varför just matematiken har krånglat under alla dessa år under långa skoltiden. Likt som så många andra beskrivit så fick jag en förståelse och insåg att det fanns orsaker till varför det inte fungerat när det kommer till matematik utan att det faktiskt fanns en förklaring.


Denna utredning ledde även till att denna sida uppkom vilket jag är väldigt glad över!


Här kan ni läsa mer om varför sidan startades


Här kan ni även se underlag/komplement inför utredning kring dyskalkyli hos Danderyds Sjukhus, båda i pdf:HJÄLPMEDEL


Hjälpmedel för de som är i skolan, så kan t.ex.

  • Talraden
  • Miniräknare
  • Prov/tester muntligt
  • Extra tid med mera hjälpa

Då forskningen inte har kommit så långt inom detta område än så är det anpassad undervisning som kan hjälpa.


Material vi samlat som kan vara till stöd, klicka här


Fler sidor med bra information kring utredning:


Danderyds Sjukhus - Talkliniken

I tydliggörande och stora drag hur utrednigen gick till för mig som vuxen:


OBS: Tänk på att detta är bara hur det gick till för mig, det kan skilja sig från andra och att tidsperspektiv inte är omnämt.

Läste på och sökte på internet om dyskalkyli.

Vad är det?

Vad innebär en diagnos?

Känner jag igen mig?

Kontaktade lokal vårdcentral och bokade tid.

Pratade om en remiss för utredning hos logoped.


(eller ta kontakt med privat logoped för vidare utredning)

Läkaren skickade remiss vidare till berörd logoped som efter några månader tog kontakt med mig.

Träffade logopeden vid två tillfällen. Båda besöken tog några timmar med många olika tester jag fick göra.

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved