INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Om sidan

Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här.


Här ska ni även förhoppningsvis kunna finna material som kan vara till nytta inom skolan och vardagen, saker som kan underlätta.


Tyvärr är det inte alls många som ens vet att dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter existerar! Detta ser man exempel på överallt, folk som i vuxen ålder får bekräftat och förståelse själva till varför just matematiken aldrig eller fungerat väldigt knackligt i skolan och i allmänhet under hela livet.

Då jag själv sökte efter inormation på internet kring "matematik och svårigheter", visste själv inte ens att dyskalkyli existerade innan min utredning så fann jag inte särskilt mycket. Fann nästan ingen information eller hjälp alls och efter att jag gått igenom min utredning så kände jag att jag ville "dra mitt strå till stacken" och försöka sprida så mycket kunskap/förståelse jag kan till allmänheten, detta för att hjälpa andra som just nu kämpar med matematiken.


Likt dyslexi som var kraftigt ifrågasatt när namnet på diagnosen kom, för symptomen har funnits där så mycket längre. I samma situation befinner sig just nu dyskalkyli, många ifrågasätter diagnosen/symptomen och tvivlar på att den existerar. Vi hoppas att förståelsen och kunskapen ska öka, både i allmänhet och då specifikt i skolan där många elever just nu kämpar med matematiken.


Dock kan vi glädjande se att dyskalkyli uppmärksammas mer och mer i olika artiklar, debatter och hos politiker med flera, detta är ett stort steg framåt. Dock behövs och kan mer göras!


Hemsidan drivs av mig David som själv har blivit diagnostiserad med dyskalkyli vid 28 års ålder.


Sidan drivs helt ideellt och representerar ingen annan. Sidan kontrolleras regelbundet av admin så att alla länkar, artiklar, rapporter med mera är aktuella och leder till rätt plats.


Sidan lanserades 9 maj 2014.


About the site in english, click here


/David

Infodyskalkylis logga sedan 2015.

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved