INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

LÄTTLÄST


  • Här kan du läsa om varför hemsidan finns


Den här hemsidan hjälper människor att hitta information om dyskalkyli.

Dyskalkyli är när man har svårt med matematik.


Här kan folk även hitta hjälpmedel och tips som kan hjälpa till med matten.


Jag som startade den här sidan heter David.

Jag har dyskalkyli och fick min diagnos när jag var 28 år gammal.


Dyskalkyli får inte mycket uppmärksamhet i allmänhet eller i media och det vill vi ändra på.

Många tvivlar på att dyskalkyli finns och det vill vi också ändra på.


Vi ser med glädje nu att diagnosen får mer uppmärksamhet och att forskningen pågår för fullt runt om i Sverige.


Fler utreds nu än tidigare vilket är positivt då de kan få hjälp och stöd i skolan.


Forskningen om dyskalkyli ligger långt efter dyslexi.

Finns även människor som har både dyskalkyli och dyslexi.


_________________________________________________


Du får gärna kontakta mig. Det kan du göra genom att skicka meddelande till mig.


Skriv direkt till:    info@infodyskalkyli.se


Du kan också klicka på knappen:

Infodyskalkyli finns även på Facebook och Twitter.


Här hittar du oss:

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved