INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Utbildning / Föredrag

Dyskalkyli och språkstörning

2015 - UR Samtiden. Längd 34:29


Specialläraren och logopeden Markus Björnström håller föredrag kring grova språksvårigheter kopplat till dyskalkyli och vad en diagnos innebär.

Vad vet vi om dyskalkyli

2010 - UR Samtiden. Längd 1:03:08


Logopeden Markus Björnström föreläser om vad dyskalkyli är.

Inpirerande matematik

2014 - UR Samtiden. Längd 38:19


Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt.

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved