INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Utbildning / Rapporter

Här hittar ni olika rapporter från olika myndigheter och organisationer samt universitet.

För att läsa de flesta behövs program för PDF, finns att hämta gratis här

Nu har fokusrapporten äntligen kommit och går att läsa i sin helhet (60 sidor) på denna länk här nedanför. Går även att beställa hem i pappersformat.


Utgivare: Stockholms Läns Landsting

Datum: 2015

Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olof Magne.

Finns att läsa gratis som PDF eller att beställa hem som en bok (170kr)


Typ: Forskningsrapport

Författare: Arne Engström, Karlstads Universitet

Datum: 2016

Tid för matematik, tid för utveckling.

Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik.


Utgivare: Lärarnas Riksförbund

Datum: Januari 2016

Begripsam arbetar för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Här har de undersökt hur personer med diverse funktionsnedsättningar upplever användandet av internet. Till höger kommer ni direkt till dyskalkyli (pdf)


Utgivare: Begripsam

Datum: 2018

På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematikUtgivare: Utbildningsdepartementet

Datum: 2016

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved