INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Utbildning / Uppsatser

Här hittar ni olika uppsatser, examenarbete från bland annat högskolor, universitet med flera.

För att läsa de flesta behövs program för PDF, finns att hämta gratis här

De senaste uppsatserna finner ni längst ned på sidan.

Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia: A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles.


Författare: Kenny Skagerlund, Linköpings Universitet

Datum: 11 mars 2016

Tre rapporter på en och samma sida. Alla dessa är på engelska.


Författare: Rickard Östergren, Linköpings Universitet

Datum: 2013

Dyskalkyli - vad är det och hur går en utredning till?


Typ: Examenarbete

Författare: Joel Höglund, Uppsala Universitet

Datum: 2017

Dyskalkyli och matematiksvårigheter: Innebörd, arbetsformer och medvetenhet


Typ: Examenarbete

Författare: Matilda Liljestrand, Högskolan i Gävle

Datum: 2017

Pedagogers möte med

elever i matematiksvårigheter


Typ: Examenarbete

Författare: Jeanette Ekberg och Rose

-Marie Israelsson, Växjö Universitet

Datum: 2009

Dyskalkyli hos elever: Kännetecken, orsaker och arbetssätt.


Typ: Examenarbete

Författare: Stephanie Bygghammar och Lisa Blomberg, Linköpings Universitet

Datum: 10 april 2014

Ibland blir 1+1 inte 2 - En undersökning om mellanstadielärares kunskaper om att använda hjälpmedel och strategier för att hjälpa elever med dyskalkyli.

Typ: Examenarbete

Författare: Frida Zetterstrand, Kristianstad Högskola

Datum: 2011

Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar


Typ: Examenarbete

Författare: aqueline Andersson och Johanna Hällje Persson, Malmö Högskola

Datum: 2017

Sofia, en elev med specifika

matematiksvårigheter - en fallstudie


Typ: Examenarbete

Författare: Petra Fahl

Mischgan Haschimi, Malmö Högskola

Datum: 2006

Dyskalkyli, hur vedertaget är begreppet i svenska skolor?


Typ: Examenarbete

Författare: esper Risberg och Jonas Stens, Umeå Universitet

Datum: 2013

En kvalitativ intervjustudie där dem intervjuat föräldrar till barn med dyskalkyli.


Typ: Magisteruppsats

Författare: Ellinor Lindqvist och Ylva Jonsson, Uppsala Universitet

Datum: 2014

Dyskalkyli ur olika perspektiv: En litteraturstudie om dyskalkyli


Typ: Examenarbete

Författare: Kristine Saurwein, Högskolan Dalarna

Datum: 2017

Dyskalkyli och allmänna

matematiksvårigheter


Typ: Examenarbete

Författare: Ann-Cathrine Wegner, Karlstads Universitet

Datum: 2006

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved